synergie en realisatieDirect aanspreekpunt in de ontwerpfase en de voorbereiding. Bundeling van kennis en ervaring door samenwerkingsverbanden  met adviseurs en aanverwante diciplines.


Duurzaam door doordachte en maakbare details en natuurlijke materialen. Samenwerking en overleg met partijen  tijdens de uitvoering is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit en het eindresultaat  dat  walvischARCHitecten nastreeft.portfolio_gan_hasjalom.html