De in 2002 gereed gekomen Liberaal Joodse Begraafplaats Gan Hasjalom is de enige nieuw gestichte Joodse begraafplaats na

WO II in Europa.

De inrichting van de begraafplaats is traditioneel sober. De grafvelden vormen kamers omzoomd door singels bestaande uit een bomenrijen in een heesterbeplanting. Het is een voortzetting van de beplanting van het aangrenzende natuur- en recreatiegebied Middelpolder.

De aula en beheerderswoning met haar oplopende sedumdak vormt  een harmonieus geheel met de natuurlijke omgeving.

De begraafplaats is het sluitstuk van de Middelpolder met assen die hun beëindigen vinden op het Memorialplein.


De plattegrond is geïnspireerd op de Kabbalah waarin de schepping wordt voorgesteld als de oerelementen

Hoofd, vuur en zomer,

Maag, water en winter,

Borst, lucht, lente en herfst,

gevat in de driehoek die als Mageen David (davidsster) ook is  verwerkt in het stempel van koning Salomo, zoon van koning David. Koning Salomo is de bouwer van de eerste tempel in Jeruzalem.


Vanaf de begraafplaats wordt de koffiekamer bereikt  via de zuidkant waar de gevel is gebouwd van ruwbehakte Jeruzalemstenen die ook in de aula zijn toegepast. Het staat symbool voor leven en hoop op de terugkeer naar Jeruzalem. Het aardse wordt uitgedrukt met donker gemetselde gevels aan de oostzijde waar zich de hoofdingang bevindt. De toepassing van horizontaal en verticaal metselwerk is een subtiele scheiding van de aula en de beheerderswoning. Puien en plafonds zijn vervaardigd van onbehandeld western red cederhout. Het oplopende sedumdak zorgt voor een natuurlijke hemelwaterafvoer en draagt bij aan een hoge isolatiewaarde. Het sluit harmonieus aan op het natuurgebied.


Het memorialplein is het overgangsgebied van de aula naar de begraafplaats. Het is een plaats van rust waar jaarlijks de herdenking wordt gehouden ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Shoa.

Het monument met daarop gegraveerd de namen van vermoorde familieleden van de Gemeente is ontworpen door  beeldend kunstenaar Appie Drielsma. 

gan hasjalom


portfolio.html